Θεόφραστος

Φιλόσοφος της αρχαιότητας και ιδρυτής της Περιπατικής Σχολής του Αριστοτέλη. Γεννήθηκε περίπου το 372 π.Χ. στην Ερεσό της Λέσβου. Το πραγματικό του όνομα ήταν Τύρταμος. Την ονομασία Θεόφραστος την οφείλει στον Αριστοτέλη εξαιτίας του «θεσπέσιου της φράσεως» και του οποίου υπήρξε μαθητής και στενός συνεργάτης. Τον ακολούθησε στα περισσότερα ταξίδια του και μετά τον θάνατο του ανέλαβε την διεύθυνση του «Λυκείου» του, για να το μετονομάσει, λίγα χρόνια αργότερα σε «Περίπατο».

Μαρμάρινη προτομή από το παλάτι Massimi, που εκτίθεται στη βίλα Albani στη Ρώμη. 2ος αι. π.Χ. (Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, 1930)

Ο Θεόφραστος υπήρξε υποδειγματικός δάσκαλος των φυσικών επιστημών και της φιλοσοφίας για περισσότερο από 50 χρόνια και πολυγραφότατος, έγινε όμως γνωστός ως συγγραφέας του έργου Χαρακτήρες. Μεταξύ των έργων του περιλαμβάνεται και η πραγματεία «Περί λίθων», το πρώτο ορυκτολογικό – πετρολογικό συστηματικό σύγγραμμα. Ο Διογένης ο Λαέρτιος αναφέρει περίπου 200 τίτλους συγγραμμάτων και πραγματειών από τα οποία σήμερα σώζονται τα εξής:

  • Περί φυτικών ιστοριών,
  • Χαρακτήρες,
  • Περί φυτικών αιτιών,
  • Περί ευσεβείας,
  • Περί αισθήσεων ,
  • Μετά τα Φυσικά.

Στην ουσία ο Θεόφραστος υπήρξε διάδοχος του Αριστοτέλη, συνέχισε την φιλοσοφία του αναπτύσσοντας παράλληλα και την δικιά του σκέψη. Κατόρθωσε να επηρεάσει όχι μόνο τους Περιπατικούς αλλά και μαθητές άλλων σχολών συμβάλλοντας αποφασιστικά κατ’ αυτόν τον τρόπο στην εξέλιξη της φιλοσοφίας. Δίδαξε πλήθος μαθητών μεταξύ αυτών τον Μένανδρο, τον Δημήτριο Φαληρέα, τον Δείναρχο. Πέθανε σε προχωρημένη ηλικία στην Αθήνα περίπου το 287 π.Χ.