Επιτροπές κοσμητείας της ΣΘΕ

1. Προγραμματισμού και Σχεδιασμού

Ανάδειξη κύριων προβλημάτων της Σχολής (κτηρίων, λειτουργίας), γενικός σχεδιασμός για την ανάπτυξή της, (κτήρια, εγκαταστάσεις, ινστιτούτα, κ.α.), πιθανή μελλοντική μετεγκατάσταση.

 1. Χαρίτων Χιντήρογλου, Καθηγητής Τμήματος Βιολογίας (Συντονιστής) chintigl@bio.auth.gr
 2. Αμπατζόπουλος Θεόδωρος, Καθηγητής Τμήματος Βιολογίας abatzop@bio.auth.gr
 3. Γεωργακόπουλος Ανδρέας, Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας ageorgak@geo.auth.gr
 4. Δασκαλογιάννης Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Μαθηματικών daskalo@math.auth.gr
 5. Ζουμπούλης Αναστάσιος, Καθηγητής Τμήματος Χημείας zoubouli@chem.auth.gr
 6. Κοτρόπουλος Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής costas@csd.auth.gr
 7. Λογοθετίδης Στέργιος, Καθηγητής Τμήματος Φυσικής logot@auth.gr
 8. Μπάης Αλκιβιάδης, Καθηγητής Τμήματος Φυσικής abais@auth.gr
 9. Σαζού Δήμητρα, Καθηγήτρια Τμήματος Χημείας sazou@chem.auth.gr
 10. Φράγκης Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Φυσικής frangis@auth.gr

*Στην επιτροπή μπορούν να συμμετέχουν οι εκάστοτε Πρόεδροι ή Αναπληρωτές Πρόεδροι των Τμημάτων της Σχολής και τρεις Μεταπτυχιακοί φοιτητές.

2. Ευπρεπισμού και Ασφάλειας Κτηρίων

Προτάσεις για αρχιτεκτονική ανάπλαση εσωτερικών χώρων, για αφισοκόλληση, πινακίδες, χώρους παρατάξεων, κανονισμός λειτουργίας κοινόχρηστων χώρων, διαβούλευση με φοιτητικούς συλλόγους, προβλήματα ρύπανσης και ασφάλεια κτηρίων. Πρόσβαση ατόμων με ειδικές ανάγκες.

 1. Κίτης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Φυσικής (Συντονιστής) gkitis@auth.gr
 2. Ανθεμίδης Αριστείδης, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Χημείας anthemid@chem.auth.gr
 3. Λίτινας Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Χημείας klitinas@chem.auth.gr
 4. Καρακώστας Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας vkarak@geo.auth.gr
 5. Καρακώστας Θεόδωρος , Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας karac@geo.auth.gr
 6. Μιχαηλίδης Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Βιολογίας michaeli@bio.auth.gr
 7. Νικολακάκης Ιωάννης , Επίκουρος Καθηγητής Φαρμακευτικής yannikos@pharm.auth.gr
 8. Παπαδόπουλος Δημήτριος, Καθηγητής Τμήματος Φυσικής papadop@astro.auth.gr
 9. Παπαζάχος Κωνσταντίνος, Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας kpapaza@geo.auth.gr
 10. Ραχώνης Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Μαθηματικών grahonis@math.auth.gr
 11. Τρανός Μάρκος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας tranos@geo.auth.gr
 12. Τριανταφυλλίδης Πέτρος, ΕΤΕΠ Τμήματος Πληροφορικής trian@csd.auth.gr
 13. Τσάγκας Χρήστος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Φυσικής tsagas@astro.auth.gr
 14. Τσακλίδης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Μαθηματικών tsaklidi@math.auth.gr

*Και ένας φοιτητής από κάθε Τμήμα

3. Περιβάλλοντα χώρου και Κυλικείων

Παρεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο των κτηρίων της Σχολής, στην πλατεία Χημείου κ.α.

Χωροταξική διευθέτηση στάθμευσης αυτοκινήτων και άλλων τροχοφόρων. Προτάσεις για μετεγκατάσταση και αναβάθμιση κυλικείων.

 1. Μιχαηλίδης Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Βιολογίας (Συντονιστής) michaeli@bio.auth.gr
 2. Ανθεμίδης Αριστείδης, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Χημείας anthemid@chem.auth.gr
 3. Γεωργαράκης Εμμανουήλ, Καθηγητής Τμήματος Φαρμακευτικής georgara@pharm.auth.gr
 4. Δασκαλογιάννης Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Μαθηματικών daskalo@math.auth.gr
 5. Θεοχάρη – Αποστολίδη Θεοδώρα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Μαθηματικών theohari@math.auth.gr
 6. Καρακαΐσης Γεώργιος, Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας karakais@geo.auth.gr
 7. Τέφας Αναστάσιος, Λέκτορας Τμήματος Πληροφορικής tefas@aiia.csd.auth.gr
 8. Λαόπουλος Θεόδωρος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Φυσικής laopoulos@physics.auth.gr
 9. Μουστάκας Μιχαήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Βιολογίας moustak@bio.auth.gr
 10. Συρίδης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας syrides@geo.auth.gr

* Και ένας Αρχιτέκτονας ή Μηχανικός που θα οριστεί.

4. Ανάδειξης του επιστημονικού έργου της Σχολής.

Προτάσεις για προβολή του επιστημονικού και ερευνητικού έργου της ΣΘΕ, έκδοση φυλλαδίων, CD, συναντήσεις με παραγωγικούς φορείς της πόλης, αναρτήσεις στις ιστοσελίδες της Σχολής και του Πανεπιστημίου. Συνεργασία με τις επιτροπές 5, 6 και 9.

 1. Λογοθετίδης Στέργιος, Καθηγητής Τμήματος Φυσικής (Συντονιστής) logot@auth.gr
 2. Αντωνίου Ιωάννης, Καθηγητής Τμήματος Μαθηματικών iantonio@math.auth.gr
 3. Ζουμπούλης Αναστάσιος, Καθηγητής Τμήματος Χημείας zoubouli@chem.auth.gr
 4. Κοντοπούλου Δέσποινα, Καθηγήτρια Τμήματος Γεωλογίας despi@geo.auth.gr
 5. Λαζαρίδου Μαρία, Καθηγήτρια Τμήματος Βιολογίας mlazarid@bio.auth.gr
 6. Λαλαζήσης Γεώργιος, Καθηγητής Τμήματος Φυσικής glalazis@auth.gr
 7. Μποζαμπαλίδης Αρτέμιος, Καθηγητής Τμήματος Βιολογίας artbos@bio.auth.gr
 8. Πολάτογλου Χαρίτων, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Φυσικής hariton@auth.gr
 9. Χαρίτων Χιντήρογλου, Καθηγητής Τμήματος Βιολογίας chintigl@bio.auth.gr
 10. Χολή-Παπαδοπούλου Θεοδώρα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Χημείας tcholi@chem.auth.gr
 11. 11. Καρατζά Ελένη, Καθηγήτρια Τμήματος Πληροφορικής karatza@csd.auth.gr

* Και ένας Μεταπτυχιακός Φοιτητής από κάθε Τμήμα.

5. Δημοσίων Σχέσεων

Προτάσεις και διοργάνωση θεματικών ημερίδων στη Σχολή και με φορείς της πόλης, εκδηλώσεις επετείων ( 17 Νοέμβρη, 50χρονα Κεντρικού Κτηρίου Σχολής, κ.α.), ημερίδες διαλέξεις κ.λ.π. Διοργάνωση ΄Εκθεσης Διδακτικών Βιβλίων της Σχολής. Συνεργασία με τις επιτροπές 4 και 6.

 1. Χιντήρογλου Χαρίτων, Καθηγητής Τμήματος Βιολογίας (Συντονιστής) chintigl@bio.auth.gr
 2. Βαβελίδης Μιχάλης, Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας vavelidi@geo.auth.gr
 3. Βάρβογλης Χαράλαμπος, Καθηγητής Τμήματος Φυσικής varvogli@physics.auth.gr
 4. Βουτσάς Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Φυσικής voutsas@auth.gr
 5. Γάλλιος Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Χημείας galliow@chem.auth.gr
 6. Δενδρινού-Σαμαρά Αικατερίνη, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Χημείας samkat@chem.auth.gr
 7. Ζουμπούλης Αναστάσιος, Καθηγητής Τμήματος Χημείας zoubouli@chem.auth.gr
 8. Κομνηνού Φιλομήλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Φυσικής komnhnou@auth.gr
 9. Κοντοπούλου Δέσποινα, Καθηγήτρια Τμήματος Γεωλογίας despi@geo.auth.gr
 10. Μουστάκα Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Βιολογίας mmustaka@bio.auth.gr
 11. Πολάτογλου Χαρίτων, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Φυσικής hariton@auth.gr
 12. Πουλάκης Δημήτριος, Καθηγητής Τμήματος Μαθηματικών poulakis@math.auth.gr
 13. Σαμαράς Θεόδωρος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Φυσικής theosama@auth.gr
 14. Σειραδάκης Ιωάννης, Καθηγητής Τμήματος Φυσικής jhs@astro.auth.gr
 15. Σπύρου Νικόλαος, Καθηγητής Τμήματος Φυσικής spyrou@astro.auth.gr
 16. 16. Αγγελής Ελευθέριος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής lef@csd.auth.gr

6. Επετηρίδας της Σχολής-Διαρκούς Αξιολόγησης

Σύνταξη και έκδοση διετούς Επετηρίδας της Σχολής, με στοιχεία από τις εκθέσεις αξιολόγησης των Τμημάτων. Αξιολόγηση συνολικά του έργου της Σχολής. Προβολή εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου της Σχολής. Συνεργασία με τις επιτροπές 4, 5 και 9.

 1. Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Φυσικής (Συντονιστής) elpavlid@auth.gr
 2. Βουλγαρόπουλος Αναστάσιος, Καθηγητής Τμήματος Χημείας voulgaro@chem.auth.gr
 3. Βώκου Δέσποινα, Καθηγήτρια Τμήματος Βιολογίας vokou@bio.auth.gr
 4. Ελευθερίου Ελευθέριος, Καθηγητής Τμήματος Βιολογίας eelefth@bio.auth.gr
 5. Θεοδωρίδης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Χημείας gtheodor@chem.auth.gr
 6. Κουφός Γεώργιος , Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας koufos@geo.auth.gr
 7. Λιόλιος Αναστάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Φυσικής lioliosa@auth.gr
 8. Πουλάκης Δημήτριος, Καθηγητής Τμήματος Μαθηματικών poulakis@math.auth.gr
 9. Τσιάτσος Θρασύβουλος-Κωνσταντίνος, Λέκτορας Τμήματος Πληροφορικής tsiatsos@csd.auth.gr

7. Φοιτητικής Μέριμνας- Πολιτιστικά – Αθλητικά

Επαφή με θεατρικές, αθλητικές, σκακιστικές κ.α. φοιτητικές ομάδες. Προτάσεις για βελτίωση και ενίσχυσή τους και δημιουργία νέων. Επαφή με τους συμβούλους Καθηγητές κάθε Τμήματος για την ανάδειξη ειδικών προβλημάτων των φοιτητών.

 1. Τσάπανος Θεόδωρος, Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας (Συντονιστής) tsapanos@geo.auth.gr
 2. Βουλτσιάδου Ελένη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Βιολογίας elvoults@bio.auth.gr
 3. Ελευθεριάδης Χρήστος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Φυσικής xrh@auth.gr
 4. Λαμπροπούλου Δήμητρα, Λέκτορας Τμήματος Χημείας dlambro@chem.auth.gr
 5. Παναγιωτόπουλος Δημήτριος, Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας panagiot@geo.auth.gr
 6. Παπαδημητρίου Ελευθερία, Καθηγήτρια Τμήματος Γεωλογίας ritsa@geo.auth.gr
 7. Πολάτογλου Χαρίτων, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Φυσικής hariton@auth.gr
 8. Βράκας Δημήτριος, Λέκτορας Τμήματος Πληροφορικής dvrakas@csd.auth.gr

Και δύο Μεταπτυχιακούς Φοιτητές

Και ένας Φοιτητής από κάθε Τμήμα

8. Θεσμοθέτησης βραβείων

Προτάσεις για θεσμοθέτηση βραβείων της Σχολής για φοιτητές, μεταπτυχιακούς και νέους ΄

Επιστήμονες που διακρίνονται διεθνώς. Διερεύνηση για θεσμοθέτηση βραβείου για ξένους επιστήμονες που έχουν άμεση σχέση με τη Σχολή μας και συμβάλλουν στην έρευνα.

 1. Χατζοπούλου-Κλαδαρά Μαργαρίτα, Καθηγήτρια Τμήματος Βιολογίας (Συντονίστρια) cladaras@bio.auth.gr
 2. Αντωνίου Ιωάννης, Καθηγητής Τμήματος Μαθηματικών iantonio@math.auth.gr
 3. Κίτης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Φυσικής gkitis@auth.gr
 4. Τσόκας Γρηγόριος, Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας gtsokas@geo.auth.gr
 5. Χρυσάφης Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Φυσικής hrisafis@physics.auth.gr
 6. …………………………………………………………..Τμήματος Χημείας
 7. Νικολαΐδης Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής nikolaid@aiia.csd.auth.gr

* Και δύο Μεταπτυχιακοί Φοιτητές

9. Δικτύου Επικοινωνίας και Ενημέρωσης – Ιστοσελίδα Κοσμητείας

Αναδιοργάνωση της Ιστοσελίδας της Σχολής, για την ανάδειξη του επιστημονικού της έργου. Προτάσεις για βελτίωση της ενδοεπικοινωνίας. Ηλεκτρονικό αρχείο της Σχολής.

 1. Κωνσταντίνος Παπαζάχος, Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας (Συντονιστής) kpapaza@geo.auth.gr
 2. Αντωνίου Ιωάννης, Καθηγητής Τμήματος Μαθηματικών iantonio@math.auth.gr
 3. Τσουμάκας Γρηγόριος, Λέκτορας Τμήματος Πληροφορικής greg@csd.auth.gr
 4. Λαόπουλος Θεόδωρος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Φυσικής laopoulos@physics.auth.gr
 5. Λαμπροπούλου Δήμητρα, Λέκτορας Τμήματος Χημείας dlambro@chem.auth.gr
 6. Μασούρας Αστέριος, Υπάλληλος Ι.Δ.Α.Χ, Κοσμητείας Σ.Θ.Ε. amasoura@auth.gr

* Και δύο Υπάλληλοι Ι.Δ.Α.Χ. από τα Τμήματα Πληροφορικής και Φυσικής

σχετικοί με τη δημιουργία ιστοσελίδων.

10. Βιβλιοθήκης της Σχολής

Επαναπροσδιορισμός του ρόλου της Ενοποιημένης Βιβλιοθήκης της Σχολής, συνεργασία μεταξύ των βιβλιοθηκών των Τμημάτων, δυνατότητες διεύρυνσης των δραστηριοτήτων τους. Νέο κτήριο Βιβλιοθηκών της Σχολής

 1. Σειραδάκης Ιωάννης, Καθηγητής Τμήματος Φυσικής (Συντονιστής) jhs@astro.auth.gr
 2. Παπαδογιάννης Ιωάννης, Καθηγητή Τμήματος Χημείας papadoya@chem.auth.gr
 3. Συσκάκης Αριστομένης, Καθηγητή Τμήματος Μαθηματικών siskakis@math.auth.gr
 4. Βουλτσιάδου Ελένη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Βιολογίας elvoults@bio.auth.gr
 5. Κυρατζή Αναστασία, Καθηγήτρια Τμήματος Γεωλογίας kiratzi@geo.auth.gr
 6. Μηντζαρίδης Στέργιος, ΕΕΔΙΠ ΙΙ Τμήματος Γεωλογίας mintzari@geo.auth.gr
 7. Ξενίδου-Δέρβου Κλωντίνη, ΕΕΔΙΠ ΙΙ Τμήματος Φυσικής dervou@physics.auth.gr
 8. Φράγκης Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Φυσικής frangis@auth.gr
 9. Bακάλη Αθηνά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Πληροφορικής avakali@csd.auth.gr
 10. Βενέτη Ζωή , υπάλληλο ΙΔΑΧ Τμήματος Βιολογίας mountain@bio.auth.gr
 11. Μπρούμα Μαρία, ΕΕΔΙΠ ΙΙ Τμήματος Χημείας brouma@chem.auth.gr
 12. Βιβλιοθηκονόμος Τμημάτος Μαθηματικών (?)

11. (*) Διδακτικής Φυσικών Επιστημών (Πιστοποιητικό Διδακτικής & Παιδαγωγικής επάρκειας) Διερεύνηση δημιουργίας Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Διδακτικής Φυσικών Επιστημών.

(*) Ήδη λειτουργεί

 1. Σιγάλας Μιχάλης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Χημείας (Συντονιστής) sigalas@chem.auth.gr
 2. Αντώνογλου Λεμονιά, Υποψήφια Διδάκτορας Τμήματος Χημείας
 3. Βουδούρης Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας kvoudour@geo.auth.gr
 4. Δημητριάδης Σταύρος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής sdemetri@csd.auth.gr
 5. Λαζαρίδου Μαρία, Καθηγήτρια Τμήματος Βιολογίας mlazarid@bio.auth.gr
 6. Μακρή Κυριακούλα, Υποψήφια Διδάκτορας Τμήματος Γεωλογίας
 7. Νεοφύτου Ελευθέριος, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Βιολογίας neofitou@bio.auth.gr
 8. Πάπιστας Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Μαθηματικών apapist@math.auth.gr
 9. Χατζηκρανιώτης Ευριπίδης, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Φυσικής evris@physics.auth.gr
 10. Χρυσάφης Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Φυσικής hrisafis@physics.auth.gr

12. (*) Αρχείου και Επικοινωνίας Πτυχιούχων της Σχολής

(*) Ήδη λειτουργεί

 1. Βασιλειάδης Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής(Συντονιστής) nbassili@csd.auth.gr
 2. Λαζαρίδου Μαρία, Καθηγήτρια Τμήματος Βιολογίας lazarid@bio.auth.gr
 3. Παπαζάχος Κωνσταντίνος, Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας kpapaza@geo.auth.gr
 4. Πολάτογλου Χαρίτων, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Φυσικής hariton@auth.gr
 5. …………………………………………………….Τμήματος Μαθηματικών
 6. ………………………………………………………Τμήματος Χημείας

* Και ένας υπάλληλος Ι.Δ.Α.Χ. άνα Τμήμα.

13. Δημιουργίας Ιστορικού Αρχείου της Σ.Θ.Ε.

Ψηφιοποίηση ιστορικών εγγράφων και πρακτικών της Σχολής.

 1. Αντωνίου Ιωάννης ,Καθηγητής Τμήματος Μαθηματικών (Συντονιστής) iantonio@math.auth.gr
 2. Βάρβογλης Χαράλαμπος, Καθηγητής Τμήματος Φυσικής varvogli@physics.auth.gr
 3. Βαρέλλα Ευαγγελία, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Χημείας varella@chem.auth.gr
 4. Βασιλειάδης Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής nbassili@csd.auth.gr
 5. Βουλτσιάδου Ελένη, Αναπληρώτρια Τμήματος Βιολογίας elvoults@bio.auth.gr
 6. Καστάνης Νικόλαος, Λέκτορας Τμήματος Μαθηματικών nioka@math.auth.gr
 7. Μασούρας Αστέριος, Υ.Ι.Δ.Α.Χ Κοσμητείας amasoura@auth.gr
 8. Σαλματζίδης Ιωάννης, Υ.Ι.Δ.Α.Χ Κ.Υ.Τ.Π. jsal@itc.auth.gr
 9. Τσουκαλά Ευαγγελία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Γεωλογίας lilits@geo.auth.gr

14. Αιθουσών Διδασκαλίας

 1. Τσουκαλά Ευαγγελία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Γεωλογίας (Συντονίστρια) lilits@geo.auth.gr
 2. Γερονικάκη Αθηνά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Φαρμακευτικής geronik@pharm.auth.gr
 3. Ζαμπούλης Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Χημείας dzamb@chem.auth.gr
 4. Ιωαννίδου Αλεξάνδρα, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Φυσικής anta@physics.auth.gr
 5. Καρακώστας Θεόδωρος , Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας karac@geo.auth.gr
 6. Καχριμάνης Κυριάκος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Φαρμακευτικής kgk@pharm.auth.gr
 7. Κουβάτση Αναστασία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Βιολογίας akouvats@bio.auth.gr
 8. Παπαδόπουλος Απόστολoς, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής papadopo@csd.auth.gr
 9. Παπαδόπουλος Δημήτριος, Λέκτορας Τμήματος Φυσικής dcp@auth.gr
 10. Σαββίδης Ηλίας, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Φυσικής savvidis@physics.auth.gr
 11. Τσακλίδης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Μαθηματικών tsaklidi@math.auth.gr
 12. Τσίχλας Κωνσταντίνος, Λέκτορας Τμήματος Πληροφορικής tsichlas@csd.auth.gr