Απολογισμός κοσμήτορα

Απολογισμός Κοσμήτορα ΣΘΕ διετίας 1/9/2010 – 31/8/2012

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ

Πραγματοποιηθήκαν κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2010-11 πέντε (5) συνεδριάσεις της Κοσμητείας , με αρίθμ.: 163 στις 16/9/2010, 164 στις 13/10/2010, 165 στις 29/3/2011, 166 στις 3/5/2011 και 167 στις 5/7/2011,

όπου μεταξύ των θεμάτων που εξετάστηκαν αναφέρονται ενδεικτικά:

 • Κατανομή πιστώσεων τακτικού προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2010.
 • Καταγραφή και ιεράρχηση των προβλημάτων της Σχολής και Θέματα Λειτουργίας της Σχολής.
 • Διάθεση των φουαγιέ και των αιθουσών της Σ.Θ.Ε. για εκδηλώσεις.
 • Τρόπος διεξαγωγής των Ορκωμοσιών των Φοιτητών.
 • Χρήση προγράμματος ηλεκτρονικής Γραμματείας για τη διακίνηση βαθμολογιών.
 • Επιτροπές Κοσμητείας
 • Εισήγηση της επιτροπής ¨Διδακτικής Φυσικών Επιστημών¨ για το πιστοποιητικό Διδακτικής και Παιδαγωγικής Επάρκειας.
 • Πρόταση συνεργασίας με το 2ο Πειραματικό Λύκειο Θεσσαλονίκης
 • Εξωραϊσμός Γραμματείας.

Κατά τη διάρκεια του 2011-12 επτά (7) συνεδριάσεις, με αριθμ: 168 στις 15/11/2011, 169 στις 25/10/2011, 171 στις 28/11/2011, 172 στις 12/1/2012, 173 στις 9/4/2012 , 174 στις 13/6/2012 και 175 στις 13/7/2012

όπου μεταξύ των θεμάτων που εξετάστηκαν αναφέρονται επιγραμματικά :

 • Δωρεά του εκμαγείου του κρανίου των Πετραλώνων στο Υπουργείο Πολιτισμού.
 • Εκδηλώσεις υπαίθριων χώρων.
 • Κατανομή πιστώσεων οικονομικού έτους 2011.
 • Λειτουργία Επιτροπών της Σχολής.
 • Προβλήματα συντήρησης κτιρίων της Σχολής και διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου-Parking.
 • Κατεδάφιση παραπήγματος Τμήματος Φαρμακευτικής που βρίσκεται πίσω από το κτίριο του Χημείου.
 • Κατανομή χώρων Σχολής. Μεταφορά Γραμματείας του Τμήματος Χημείας και μετεγκατάσταση της Κοσμητείας στον χώρο αυτό.
 • Διερεύνηση μετακίνησης μηχανουργείου
 • Εξεύρεση χώρου για την εγκατάσταση Κυλικείου της Σχολής.
 • Πρόταση δημιουργίας νέου διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Σχολή.
 • Έγκριση μητρώων εξωτερικών μελών του εξωτερικού και εσωτερικών και εξωτερικών μελών της ημεδαπής των Τμημάτων της Σχολής.
 • Συγκρότηση Ειδικών Επταμελών Επιτροπών για τη μονιμοποίηση επίκουρων καθηγητών των Τμημάτων Γεωλογίας και Βιολογίας.
 • Κριτήρια απονομής τίτλου Ομότιμων Καθηγητών.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Πραγματοποιήθηκε την 29/11/12 Γενική Συνέλευση της Σ.Θ.Ε. με θέματα :

 • Λειτουργία Επιτροπών Σχολής
 • Ενημέρωση για το Νόμο Πλαίσιο 4009/2011
 • Επίσκεψη Πρυτανικών Αρχών και συζήτηση για τα προβλήματα της Σχολής.

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟ

 • Κριτήρια απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή
 • Μητρώα Αξιολογητών (Εκλέκτορες)

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

 • Μέλος της Επιτροπής Κοσμητόρων/Δεοντολογίας.
 • Μέλος της Επιτροπής για τη διερεύνηση προβλημάτων και δυσλειτουργιών κατά την εφαρμογή του ν. 4009/2012 με στόχο την υποβολή προτάσεων, για τη βελτίωση της κατάστασης.
 • Πρόεδρος της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής για το σχεδιασμό και το συντονισμό Προγραμμάτων Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας στο Α.Π.Θ.
 • Πρόεδρος της Επιτροπής Επιλογής εργασίας για τη χορήγηση χρηματικού βραβείου, κληροδοτήματος κ. Κωνσταντίνου Κατσέα.
 • Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Δημιουργίας Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Α.Π.Θ.
 • Μέλος της Επιτροπής καθορισμού κριτηρίων για την απονομή του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή ή και άρσης αυτού.
 • Μέλος της Επιτροπής η οποία θα εξετάσει συνολικά το ζήτημα του αριθμού των εισακτέων.
 • Διενέργεια δύο προκαταρκτικών εξετάσεων (στις 27/1/2011 και την 1/11/2011).

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

 • Εορτασμός της Επετείου του Πολυτεχνείου (16/11/2010) με κύριο ομιλητή τον εκφωνητή του ραδιοφωνικού Σταθμού του Πολυτεχνείου Δημήτρη Παπαχρίστου.
 • Στο πλαίσιο της Κοπής Βασιλόπιτας 2011 πραγματοποιήθηκε τιμητική εκδήλωση για τους Διατελέσαντες Κοσμήτορες της Σ.Θ.Ε. (14/1/2011).
 • Εκδήλωση για τα 50 χρόνια του κεντρικού κτιρίου της Σ.Θ.Ε. (9/12/2011), με έκθεση φωτογραφιών της Σχολής και κεντρικό ομιλητή τον καθηγητή του Τμήματος Φυσικής κ. Χαράλαμπο Βάρβογλη.
 • Κοπή Βασιλόπιτας στο καφέ-εστιατόριο του Τελλόγλειου Ιδρύματος Τεχνών (27/1/2012).
 • Εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας για τη ΜΗΤΕΡΑ ΓΗ (22/4/2012) υπό την αιγίδα της Σ.Θ.Ε. με τη συνεργασία των Τμημάτων Βιολογίας, Γεωλογίας και Γεωπονίας.
 • Συνδιοργάνωση για την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας στις 6 Απριλίου του 2012, με θέμα: «Κύκλωμα γονιδιακής ρύθμισης στο υπατοκαρκίνωμα, με κύρια ομιλήτρια την καθηγήτρια του Τμήματος Βιολογίας κ. Μαργαρίτα Χατζοπούλου- Κλαδαρά.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

 • Της Ημερίδας για την παρουσίαση Επιστημονικής Επετηρίδας-Ειδικός Τόμος 101- στη μνήμη του Ομότιμου Καθηγητή, πρώην Κοσμήτορα της Φ.Μ.Σ., (1973) Κωνσταντίνου Τρ. Σολδάτου, που πραγματοποιήθηκε στις 20 Ιανουαρίου 2012.
 • Του 25ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής του Ελληνικού Στατιστικού Ινστιτούτου (Ε.Σ.Ι.) που διεξήχθει στο Βόλο από τις 18 έως 22 Απριλίου 2012.
 • Της Ημερίδας για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος με θέμα: «Βιοποικιλότητα: 20 χρόνια μετά το Rio», που πραγματοποιήθηκε στις 5 Ιουνίου 2012.
 • Της Διημερίδας του Τμήματος Βιολογίας, με θέμα «Κλιματική Αλλαγή και Θαλάσσιοι Πόροι», που πραγματοποιήθηκε στις 8 και 9 Νοεμβρίου 2011, με υπεύθυνο τον καθηγητή του Τμήματος Βιολογίας κ. Βασίλη Μιχαηλίδη

Συνέδρια της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών

 • Ημερίδα της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών στις 9,10 και 11 Δεκεμβρίου 2011 με θέμα, «Ερευνητικές εργασίες – μέθοδος project», που πραγματοποιήθηκε στο κεντρικό αμφιθέατρο της Σ.Θ.Ε. ¨Ν. Εμπειρίκος¨.
 • 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών με θέμα: «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» που πραγματοποιήθηκε στις 18, 19 έως 20 Νοεμβρίου 2011 στο αμφιθέατρο του Μετεωροσκοπείου.

ΜΙΚΡΟ-ΕΡΓΑ

 • Ελαιοχρωματισμός των εσωτερικών χώρων της Σχολής και του φουαγιέ των Γραμματειών.
 • Επιδιόρθωση και κατασκευή νέων καθισμάτων στο πλαίσιο της ανακαίνισης του κεντρικού Αμφιθέατρου της Σχολής. ¨Ν. Εμπειρίκος¨.
 • Κατασκευή ξύλινων τραπεζιών και πάγκων για τους Φοιτητές.

Προώθηση των παρακάτω έργων που πραγματοποιήθηκαν από την Πρυτανεία του Α.Π.Θ. :

 • Ανακαίνιση των τουαλετών στο Ισόγειο του κτιρίου Βιολογίας.
 • Κατασκευή ηλεκτρικού ασανσέρ μέσα και έξω από το κτίριο του Αστεροσκοπείου για την προσβασιμότητα των Α.Μ.Ε.Α.
 • Συντήρηση και επισκευή του λεβητοστασίου και του καυστήρα για τη θέρμανση του κτιρίου Βιολογίας.
 • Μόνωση εξωτερικής οροφής (ταράτσας) του κτιρίου των Γραμματειών της Σχολής.
 • Μεταφορά Γραμματειών Τμήματος Χημείας – Προετοιμασία νέου χώρου Κοσμητείας.
 • Μεταφορά και αναμόρφωση του Μηχανουργείου.
 • Προμήθεια τοπογραφικών σχεδίων όλων των κτιρίων (κατόψεις κτλ) ανά όροφο, για μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα των υδραυλικών, ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, αποχετεύσεων, ώστε να εντοπίζονται γρηγορότερα τα προβλήματα και να γίνονται έγκαιρα και σωστά οι μικροεπεμβάσεις.

Σημείωση : Όλα τα κτίρια της Σχολής, λόγω παλαιότητας παρουσιάζουν πολλές φθορές (υδραυλικές, ηλεκτρικές, τοιχοποιίας, επίπλων), με συνέπεια τα πολλά λειτουργικά καθημερινά προβλήματα. Για να συντηρηθούν απαιτούνται πολλά χρήματα. Ο πενιχρός προϋπολογισμός της Κοσμητείας δεν επαρκεί. Παρόλα αυτά χορηγούνται μικροποσά για ξυλεία, υδραυλικά, κλειδαριές, επισκευή καθισμάτων αιθουσών διδασκαλίας κ.α.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ – ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Μετά την ψήφιση του νόμου 3848/19-5-2010 το θέμα της Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας συζητήθηκε στις υπ’αριθμ. 165/29-3-2011 και 166/3-5-2011 συνεδριάσεις της Κοσμητείας με νέα επικαιροποιημένη εισήγηση από την αντίστοιχη επιτροπή. Η Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμ. 2838/24-8-2011 ενέκρινε την πρόταση της Σ.Θ.Ε. και διαβίβασε στο Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (το οποίο πλέον ονομάζεται: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού) τη σχετική απόφαση (έγγραφο Συγκλήτου 57012/23-11-2011) ώστε να προβεί το Υπουργείο σε έκδοση απόφασης για την υλοποίηση του Ειδικού Προγράμματος Σπουδών για την απόκτηση Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Υποβολή πρότασης της Σχολής με τίτλο : «Διδακτική Φυσικών και Μαθηματικών Επιστημών και η εφαρμογή τους στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Σύγχρονες τάσεις» στο πλαίσιο του προγράμματος: «Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ», σε συνεργασία την Επιτροπή Διδακτικής Φυσικών Επιστημών της Σχολής, δια του Τμήματος Χημείας.

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Η Κοσμητεία της Σ.Θ.Ε. στην υπ’αριθμ. 166/3-5-2011 συνεδρίασή της, λαμβάνοντας υπόψη το αίτημα του 2ου Πειραματικού Γενικού Λυκείου Θεσσαλονίκης, για τη σύνδεσή του Α.Π.Θ. και ειδικότερα με τη Σ.Θ.Ε., ομόφωνα αποφάσισε και εισηγείται υπέρ της εν λόγω σύνδεσης.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ Σ.Θ.Ε.

Συγκροτήθηκε επιτροπή που εισηγήθηκε στην Κοσμητεία της ΣΘΕ για την δημιουργία νέου Π.Μ.Σ. με προσωρινό τίτλο: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ, ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΦΘΟΡΑΣ & ΔΙΑΣΩΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ -ΑΡΧΑΙΟΜΕΤΡΙΑ. Το Π.Μ.Σ. προτείνεται να λειτουργήσει αυτοδύναμα από τα τμήματα Φυσικής, Χημείας και Γεωλογίας με την συμμετοχή διδασκόντων και από τα υπόλοιπα Τμήματα της Σχολής Θετικών Επιστημών και με τη σύμπραξη της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης. Θα απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων Φυσικής, Χημείας και Γεωλογίας ή άλλων τμημάτων με παραπλήσια γνωστικά αντικείμενα (Πολυτεχνείου).

Το ΠΜΣ διευρύνει τις δυνατότητές του συνεργαζόμενο με αλλοδαπούς φορείς, οι οποίοι διαθέτουν ανάλογη εκπαιδευτική εμπειρία. Ειδικά μνημόνια συνεργασίας προβλέπεται να υπογραφούν με σειρά ευρωπαϊκών πανεπιστημίων. Λειτουργούντα τηλεκπαιδευτικά συστήματα και ήδη αυτοχρηματοδοτούμενα εντατικά σχολεία θα επιτρέψουν την υλοποίηση των διαδικασιών. Η όλη διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Με την αριθμ. 706/7-6-2011, επιστολή της Κοσμητείας απευθυνθήκαμε στην Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Κα. Άννα Διαμαντοπούλου, εκφράζοντας τις απόψεις μας, με την ευκαιρία των προτεινόμενων αλλαγών στην Υποχρεωτική και Λυκειακή Εκπαίδευση (Νέο Σχολείο). Επανήλθαμε (22/3/2012) στο ίδιο θέμα με δεύτερη επιστολή προς το Υπουργό κ. Μπαμπινιώτη, καθώς επίσης και για την καθυστέρηση υλοποίησης του Προγράμματος Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Οικονομικό Έτος 2010 (Κοσμητεία κ. Ι. Παπαδογιάννη έως 31/8/2010 και Σπ. Παυλίδη από 1/9/2010 έως 31/12/2010)

-Προϋπολογισμός της Σχολής Θετικών Επιστημών: 1.240.115,23 €
-Κατανομή στα Τμήματα: 1.214.695,11

-Προϋπολογισμός Κοσμητείας: Κ.Α.Ε. 4121.ΘΕ.01.Α 19.221,79

Δαπάνες:

 • Ετήσια συντήρηση – επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος Κοσμητείας.
 • Καθαρισμός των τηβέννων των φοιτητών και των καθηγητών.
 • Προμήθεια ανταλλακτικών και αναλωσίμων για τους Η/Υ.
 • Προμήθεια γραφικής ύλης, χαρτικών.
 • Προμήθεια σιδηρικών, υδραυλικών και ηλεκτρολογικών υλικών για τις κτιριακές ανάγκες της Σχολής.
 • Αναβάθμιση του ηλεκτρονικού κόμβου (Server) των Γραμματειών της Σχολής.

-Προϋπολογισμός Ξυλουργείου Σχολής: Κ.Α.Ε. 4121.ΘΕ.18.Α: 6.198.33€

Δαπάνες:

 • Κατασκευή κι επιδιόρθωση πάγκων και τραπεζιών για τις ανάγκες των Φοιτητών της Σχολής.
 • Κατασκευή 10 καλπών για τις εκλογές Προέδρων των Τμημάτων και Κοσμήτορα της Σχολής.
 • Κατασκευή πινάκων ανακοινώσεων για τους Φοιτητές και τις Γραμματείες της Σχολής.
 • Επιδιορθώσεις και συντήρηση ή αντικατάσταση των κατεστραμμένων ερμαρίων, συρταριών, ραφιών, καθισμάτων, θυρών σε αίθουσες και σε γραφεία της Σχολής.

Οικονομικό Έτος 2011

-Προϋπολογισμός της Σχολής Θετικών Επιστημών: Δεν έγινε η κατανομή
-Εγκρίθηκε από Πρυτανικό Συμβούλιο η καταβολή του 40% της ετήσιας επιχορήγησης του τακτικού προϋπολογισμού του 2010 στις Σχολές/Τμήματα του Πανεπιστημίου (20% και 20% αντιστοίχως).

-Προϋπολογισμός Κοσμητείας Κ.Α.Ε. 4121.ΘΕ.01.Α (40%): 7.688,72

Δαπάνες:

 • Προμήθεια ανταλλακτικών για την αναβάθμιση των Η/Υ και αναλωσίμων για τους εκτυπωτές και τη συσκευή φαξ της Κοσμητείας.
 • Προμήθεια γραφικής ύλης, φακέλων, χαρτικών.
 • Οικονομική ενίσχυση συνεδρίων, ημερίδων και εκδηλώσεων των Τμημάτων της Σχολής
 • Επισκευή και συντήρηση φωτοτυπικού μηχανήματος Κοσμητείας
 • Προμήθεια σιδηρικών, υδραυλικών και ηλεκτρολογικών υλικών για τις κτιριακές ανάγκες της Σχολής.
 • Κατασκευή πιστού αντιγράφου – εκμαγείου του κρανίου των Πετραλώνων.

-Προϋπολογισμός Ξυλουργείου Σχολής Κ.Α.Ε. 4121.ΘΕ.18.Α (40%): 2.479,34€

Δαπάνες:

 • Προμήθεια ξυλείας για την κατασκευή πάγκων και αποκατάσταση των εδράνων σε αίθουσες και αμφιθέατρα της Σχολής.
 • Προμήθεια αναλώσιμων υλικών για τις ανάγκες του Ξυλουργείου της Σχολής.

Οικονομικό Έτος 2012

-Προϋπολογισμός της Σχολής Θετικών Επιστημών: Δεν έγινε ακόμη η κατανομή.
-Εγκρίθηκε από Πρυτανικό Συμβούλιο η καταβολή του 20% της ετήσιας επιχορήγησης του τακτικού προϋπολογισμού του 2010 στις Σχολές/Τμήματα του Πανεπιστημίου.

-Προϋπολογισμός Κοσμητείας Κ.Α.Ε. 4121.ΘΕ.01.Α (20%): 3.844,36

Δαπάνες:

 • Μαγνητικών μέσων και ανταλλακτικών υλικών για τους Η/Υ της Κοσμητείας.
 • Ανανέωση σύμβασης συντήρησης και υποστήριξης του λογισμικού διαχείρισης εγγράφων του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου για τις ανάγκες της Κοσμητείας.
 • Προμήθεια αφισών, προσκλήσεων, φακέλων.
 • Προμήθεια βιβλίων, εκτύπωση και βιβλιοδεσία πρακτικών και συνεδριάσεων, επιστημονικές περιλήψεις ημερίδων, για τις ανάγκες της Σχολής
 • Προμήθεια υλικών για ελαιοχρωματισμούς σε χώρους της Σχολής.

-Προϋπολογισμός Ξυλουργείου Σχολής Κ.Α.Ε. 4121.ΘΕ.18.Α (40%): 1.239,67€

Δαπάνες:

 • Προμήθεια ξυλείας για την ανακατασκευή κι επιδιόρθωση πάγκων και τραπεζιών σε χώρους της Σχολής, για τις ανάγκες των φοιτητών.
 • Προμήθεια αναλώσιμων υλικών για τις ανάγκες του Ξυλουργείου της Σχολής.